cloud

Prijzen

De verblijfprijs wordt per schooldag berekend en bedraagt € 14 voor basisonderwijs en € 16 voor secundair onderwijs.
Voor de opvang op zondag avond vanaf 20u wordt per aanwezige zondag €5 aangerekend, factuaratie gebeurt op het einde van de trimester.

Het kostgeld moet in het begin van de maand gestort worden.

Het kostgeld omvat volgende diensten:

  • verblijf in het internaat van maandag tot vrijdag en eventueel op zondagavond vanaf 20u.
  • ontbijtbuffet, warm middagmaal of lunchpakket op de school, een tussendoortje en een avondmaal.
  • intern busvervoer voor de leerlingen van De Vogelzang, De Klaver, Tuinbouwschool Melle, De Wijze Boom, MUDA en het KTA-GITO Groenkouter.

 

Bij afwezigheid van meer dan vijf dagen wegens ziekte wordt de helft van het kostgeld verrekend na het voorleggen van een doktersattest of attest van quarantaine. Bij uitstap met overnachting met de klas (GWP) worden de afwezige dagen volledig verrekend mits attest van de school.

Bekijk de onderrichtingen in verband met het kostgeld

 

Andere kosten

  • eenmalig een waarborg van € 125
  • een provisie van € 80 voor dokterskosten, apotheek, uitstappen

 

De ouders betalen een vast maandbedrag tot en met mei, voor de basisschool €255,5 en het secundair €292,  begin juni ontvangen de ouders een afrekening waarbij eventuele afwezigheden verrekend worden.
Voor de internen tot 14 jaar wordt een attest opgemaakt van betaalde kostgelden voor belastingvermindering.

Het internaat is open tijdens het schooljaar van maandagmorgen 9u tot vrijdagavond 16u.
De internen zijn dus thuis tijdens het weekend en op schoolvrije dagen. Een intern kan eventueel ook op zondag overnachten (tussen 20u en 21u binnenkomen) behalve op wettelijke feest- en verlofdagen .