cloud

Opvoeding

Wij zijn er voor alle internen

Altijd en overal, dag en nacht

De kinderen en jongeren die in ‘De Koekoek’ verblijven, krijgen volgens de filosofie van het Gemeenschapsonderwijs ‘Haal er uit wat erin zit’, alle kansen die ze verdienen.
Het is de uitdrukkelijke missie van het ganse team dat alle internen zich thuis voelen in ‘De Koekoek’. Het is onze grootste zorg om het leefklimaat voor alle internen zo optimaal mogelijk te maken zodat het beantwoordt aan wat kinderen en jongeren van een familiaal leven mogen verwachten.

Zelfde rechten & plichten

Voor alle internen

Wij leren hen hoe ze elkaar niet alleen moeten verdragen maar veeleer moeten waarderen. Wij brengen hen bij dat al hun rechten verbonden zijn met de rechten van de mede-internen en dat het individu soms moet wijken voor de gemeenschap.
Vandaar dat leefregels nodig zijn; rust op de slaapverdiepingen, stilte tijdens de studie, gezelligheid aan tafel, hygiëne en een verzorgd uiterlijk, wellevendheid...

Wij voeden onze internen op tot waardige mensen met belangstelling en respect voor ieders mening en eigenheid. Wij brengen hen ook eerbied bij voor alles wat zich in en rond het internaat bevindt.

Bij foutieve gedragingen moeten er sancties genomen worden. Dit gebeurt nooit zomaar. Een eventuele strafmaatregel wordt steeds doordacht aangewend en heeft altijd een positieve bedoeling. Daarom is ook een orde- en tuchtreglement opgenomen in de leefregels.

Ontspanning

Minstens even belangrijk als inspanning

Op vrijwillige basis kunnen de internen deelnemen aan knutselactiviteiten.
Er worden geregeld uitstappen gepland, indien er voldoende deelnemers zijn, bijv. zwemmen, schaatsen, film, bosspel, culturele activiteiten, bowling, mountainbike, laser shooting,...
Meer informatie over een activiteit kan dan verkregen worden bij de opvoeder - organisator. Voor elke vakantie wordt een lijst met de geplande activiteiten en de kostprijs ervan voor de volgende periode met de internen meegegeven. Daar zit een inschrijvingsformulier bij waarop de ouders kunnen aanduiden aan welke activiteiten hun kind zal deelnemen. De prijs voor deze activiteiten wordt afgetrokken van de provisie.
De activiteitenkalender en foto's  zijn ook steeds terug te vinden  op onze facebookpagina.

Download onze leefregels!