Internaat De Koekoek Oostakker

Als je een gezellig en sportief internaat zoekt

Het internaat van het Gemeenschapsonderwijs “De Koekoek” ligt ten noordoosten van Gent, in de nabijheid van het Gentse havengebied, omgeven door een groene zone in het landelijke Oostakker.
Het prachtige gebouw uit 1984 biedt plaats aan 70 meisjes en jongens van
4 tot 18 jaar, die naar  verschillende scholen in het Gentse gaan. Ook de leerlingen van basisschool De Klaver te Heusden kunnen bij ons terecht.
Het internaat is autonoom met als beheerder: Inge De Prijck.

Wie zijn onze internen?

Kinderen en jongeren:

  • van ouders met drukke banen
  • van een alleenstaande ouder of uit nieuw samengestelde gezinnen
  • die een opleiding in het Gentse willen volgen
  • die nood hebben aan structuur en begeleiding
  • jongeren die zelf voor ons internaat kiezen

Wat willen we bereiken?

Het internaat heeft een positieve opvoedingstaak.
Het leren samenleven van jongens en meisjes van alle leeftijdsgroepen is van essentieel belang in het opvoedingsproces.  Op het internaat wordt veel geleerd en geleefd, samengewerkt en gevierd, samen verdriet gedeeld en tegenslagen verwerkt, ruzie gemaakt en vrede gesloten, ... kortom zoals in het echte leven. Onze internen voelen zich goed in de huiselijke sfeer waar oog is voor studie, ontspanning, sociaal-emotionele begeleiding en sociale contacten.
Wij proberen kinderen en jongeren te begrijpen en te helpen zodat ze zichzelf kunnen ontdekken en ontplooien.